Rok 2023, na liście jest 164 gatunków.

1. alka

(Alca torda)
2023.05.26 Saltee Island IRL

2. batalion

(Calidris pugnax)
2023-03-16 Złaków Kościelny

3. bażant

(Phasianus colchicus)
2023-01-16 00:00:00, E6C2, Żychlin [E6C2K4], Żychlin, województwo łódzkie, Polska

4. bączek

(Ixobrychus minutus)
2023.06.08 Grabina

5. bąk

(Botaurus stellaris)
2023.04.18 Burzyn

6. bernikla białolica

(Branta leucopsis)
2023.03.08 Biebrza

7. bernikla rdzawoszyja

(Branta ruficollis)
2023-03-16 Złaków Kościelny

8. białorzytka

(Oenanthe oenanthe)
2023-04-24T14:36, E5S3B4,

9. biegus rdzawy

(Calidris canutus)
2023.05.28, Irlandia okolice Dublina

10. bielaczek

(Mergellus albellus)
2023.01.03 - Ujście Skrwy - Murzynowo

11. bielik

(Haliaeetus albicilla)
2023.01.03 - Płock ujście Brzeźnicy

12. błotniak stawowy

(Circus aeruginosus)
2023.04.18 Osowiec ścieżka

13. błotniak zbożowy

(Circus cyaneus)
2023.03.08 Biebrza

14. bocian biały

(Ciconia ciconia)
2023.03.28 Ujście Warty

15. bocian czarny

(Ciconia nigra)
2023.05.03 Złaków Kościelny

16. bogatka

(Parus major)
2023.01.02 - Płock -Borowiczki

17. brodziec piskliwy

(Actitis hypoleucos)
2022-07-04 Płock, Wisła, Borowiczki

18. brzegówka

(Riparia riparia)
2023.06.92 Borowiczki

19. brzęczka

(Locustella luscinioides)
2023.04.18 Osowiec ścieżka

20. cierniówka

(Sylvia communis)
2023-05-01T17:45, E5S3G2,

21. cyraneczka

(Anas crecca)
2023-03-16 Złaków Kościelny

22. cyranka

(Spatula querquedula)
2023-03-16 Złaków Kościelny

23. czajka

(Vanellus vanellus)
2023-02-23T19:16, E5X3Y4,

24. czapla biała

(Ardea alba)
2023.01.03 Ujście Skrwy - Murzynowo

25. czapla nadobna

(Egretta garzetta)
2023.05.28 Dublin

26. czapla siwa

(Ardea cinerea)
2023.01.02 Płock -Borowiczki

27. czarnogłówka

(Poecile montanus)
2023.04.19 Osowiec ścieżka

28. czernica

(Aythya fuligula)
2023-02-15T17:12, E5R2Z3,

29. czyż

(Spinus spinus)
2023-02-15T16:11, E5S3H4,

30. dudek

(Upupa epops)
2023.05.01 okolice Krzewentu

31. dymówka

(Hirundo rustica)
2023.03.27 Ujście Warty

32. dzięcioł czarny

(Dryocopus martius)
2023-02-15T16:11, E5S3H4,

33. dzięcioł duży

(Dendrocopos major)
2023-02-15T16:11, E5S3A2,

34. dzięcioł zielony

(Picus viridis)
2023.01.03 Płock ujście Brzeźnicy

35. dziwonia

(Erythrina erythrina)
2023.06.08 Płock, Wesółka

36. dzwoniec

(Chloris chloris)
2023.01.05 Hel - Wraki

37. edredon

(Somateria mollissima)
2023.01.05 Hel - Port

38. fulmar

(Fulmarus glacialis)
2023.05.26 Saltee Island IRL

39. gajówka

(Sylvia borin)
2023.04.30 Ogorzelice

40. gawron

(Corvus frugilegus)
2023.01.01 Płock

41. gągoł

(Bucephala clangula)
2023.01.03 Ujście Skrwy - Murzynowo

42. gąsiorek

(Lanius collurio)
2023.05.01 okolice Białotarska

43. gęgawa

(Anser anser)
2023.01.02 Płock -Borowiczki

44. gęś białoczelna

(Anser albifrons)
2023-01-16 00:00:00, E6C2, Zduny [E6C2R2], Zduny, województwo łódzkie, Polska

45. gęś tundrowa

(Anser serrirostris)
2023-01-16 00:00:00, E6C2, Zduny [E6C2R2], Zduny, województwo łódzkie, Polska

46. głowienka

(Aythya ferina)
2023.03.01 Wisła okolice Soczewki.

47. głuptak

(Morus bassanus)
2023.05.26 Saltee Island IRL

48. gołąb miejski

(Columba livia forma urbana)
2023.01.01 Płock

49. grubodziób

(Coccothraustes coccothraustes)
2023.04.29 Sendeń

50. grzywacz

(Columba palumbus)
2023-03-16 Droga do Złakowa Kościelnego

51. jastrząb

(Accipiter gentilis)
2023.07.07 Krzewent Rakutowskie

52. jer

(Fringilla montifringilla)
2023.11.09 - Walewice

53. jerzyk

(Apus apus)
2023.05.11 Płock

54. kapturka

(Sylvia atricapilla)
2023.04.18 Osowiec ścieżka

55. kawka

(Corvus monedula)
2023.01.01 Płock

56. kląskawka

(Saxicola rubicola)
2023-04-24T14:36, E5S3H3,

57. kokoszka

(Gallinula chloropus)
2023.05.28 Dublim

58. kopciuszek

(Phoenicurus ochruros)
2023.04.12 Niewiadów Kolonia

59. kormoran

(Phalacrocorax carbo)
2023.01.02 Płock - Borowiczki

60. kormoran czubaty

(Phalacrocorax aristotelis)
2023.05.26 Saltee Island IRL

61. kos

(Turdus merula)
2023.01.08, Gulczewo

62. kowalik

(Sitta europaea)
2023.01.03 Płock ujście Brzeźnicy

63. krakwa

(Mareca strepera)
2023.02.03 Gostynin, j. Kocioł

64. krogulec

(Accipiter nisus)
2023.02.03 Gostynin, koło oczyszczalni

65. kruk

(Corvus corax)
2023.01.03 Płock ujście Brzeźnicy

66. krwawodziób

(Tringa totanus)
2023.03.27 Ujście Warty

67. krzyżówka

(Anas platyrhynchos)
2023.01.02 Płock -Borowiczki

68. kszyk

(Gallinago gallinago)
2023.04.18 Łoje

69. kukułka

(Cuculus canorus)
2023.04.29 Sendeń

70. kulczyk

(Serinus serinus)
2023.04.29 Sendeń

71. kuropatwa

(Perdix perdix)
2023-02-28T15:09, E5S4P2,

72. kwiczoł

(Turdus pilaris)
2023.01.04 Włocławek

73. kwokacz

(Tringa nebularia)
2023-07-07 Krzewent, Rakutowskie

74. lerka

(Lullula arborea)
2023.04.29 Sendeń

75. lodówka

(Clangula hyemalis)
2023.01.05 Hel - Port

76. łabędź krzykliwy

(Cygnus cygnus)
2023.02.06, okolice Międzyborza - droga z Wrocławia

77. łabędź niemy

(Cygnus olor)
2023.01.02 Płock -Borowiczki

78. łęczak

(Tringa glareola)
2023.05.03 Złaków Kościelny

79. łozówka

(Acrocephalus palustris)
2023.05.31 Płock KU21

80. łyska

(Fulica atra)
2023.01.03 Ujście Skrwy - Murzynowo

81. makolągwa

(Linaria cannabina)
2023.03.28 Ujście Warty

82. maskonur

(Fratercula arctica)
2023.05.26 Irlandia, Saltee Island

83. mazurek

(Passer montanus)
2023.01.02 Płock -Borowiczki

84. mewa siodłata

(Larus marinus)
2023.05.26 Saltee Island IRL

85. mewa siwa

(Larus canus)
2023-04-24T14:26, E5S4K2,

86. mewa srebrzysta

(Larus argentatus)
2023.01.01 Płock

87. mewa trójpalczasta

(Rissa tridactyla)
2023.05.26 Saltee Island IRL

88. modraszka

(Cyanistes caeruleus)
2023.01.03 Płock ujście Brzeźnicy

89. muchołówka żałobna

(Ficedula hypoleuca)
2023.04.29 Sendeń

90. myszołów

(Buteo buteo)
2023.01.04 Włocławek

91. myszołów włochaty

(Buteo lagopus)
2023-01-16 00:00:00, E6C2, Zduny [E6C2L3], Zduny, województwo łódzkie, Polska

92. nur rdzawoszyi

(Gavia stellata)
2023.01.05 Władysławowo

93. nurogęś

(Mergus merganser)
2023.01.02 Płock -Borowiczki

94. nurzyk

(Uria aalge)
2023.05.26 Saltee Island IRL

95. ogorzałka

(Aythya marila)
2023.01.05 Władysławowo

96. ohar

(Tadorna tadorna)
2023-04-24T14:26, E5S4K2,

97. oknówka

(Delichon urbicum)
2023-05-12T15:22, E5S1Y4,

98. ortolan

(Emberiza hortulana)
2023.05.03 Złaków Kościelny

99. ostrygojad

(Haematopus ostralegus)
2023.03.27 Ujście Warty

100. pełzacz ogrodowy

(Certhia brachydactyla)
2023.03.27 Ujście Warty

101. perkoz dwuczuby

(Podiceps cristatus)
2023.01.05, Władysławowo

102. perkoz rogaty

(Podiceps auritus)
2023.01.05, Władysławowo

103. perkozek

(Tachybaptus ruficollis)
2023.05.03 Luszyn

104. piecuszek

(Phylloscopus trochilus)
2023.04.18 Biały Grąd

105. piegża

(Sylvia curruca)
2023.04.19 Osowiec ścieżka

106. pierwiosnek

(Phylloscopus collybita)
2023.03.28 Ujście Warty

107. pleszka

(Phoenicurus phoenicurus)
2023-04-25T12:09, E5S3M1,

108. pliszka siwa

(Motacilla alba)
2023.03.27 Ujście Warty

109. pliszka żółta

(Motacilla flava)
2023-04-24T14:36, E5S3G2,

110. płaskonos

(Spatula clypeata)
2023.03.27 Ujście Warty

111. podróżniczek

(Luscinia svecica)
2023.04.18 Biały Grąd

112. pokląskwa

(Saxicola rubetra)
2023.04.30 Ogorzelice

113. pokrzywnica

(Prunella modularis)
2023.05.26 Saltee Island IRL

114. potrzeszcz

(Emberiza calandra)
2023-02-23T19:22, E6C2L3,

115. potrzos

(Emberiza schoeniclus)
2023.03.27 Ujście Warty

116. pustułka

(Falco tinnunculus)
2023.01.08, Płock Radziwie, przepompownia

117. raniuszek

(Aegithalos caudatus)
2023-02-28T15:09, E5S4F4,

118. remiz

(Remiz pendulinus)
2023.04.18 Osowiec ścieżka

119. rokitniczka

(Acrocephalus schoenobaenus)
2023-05-01T17:45, E5S3B4,

120. rożeniec

(Anas acuta)
2023.03.28 Ujście Warty

121. rudzik

(Erithacus rubecula)
2023.03.23 okolice Sendenia

122. rybitwa białoczelna

(Sternula albifrons)
2023.06.92 Borowiczki

123. rybitwa białoskrzydła

(Chlidonias leucopterus)
2023.04.19 Zajki

124. rybitwa czubata

(Thalasseus sandvicensis)
2023.05.25, Irlandia, Wexford

125. rybitwa rzeczna

(Sterna hirundo)
2023-04-24T14:26, E5S4K2,

126. rycyk

(Limosa limosa)
2023.04.18 Burzyn

127. sierpówka

(Streptopelia decaocto)
Płock, Winiary

128. sieweczka obrożna

(Charadrius hiaticula)
2023.06.92 Borowiczki

129. sieweczka rzeczna

(Charadrius dubius)
2023.05.04 Płock - Borowiczki

130. sikora uboga

(Poecile palustris)
2023.03.27 Ujście Warty

131. skowronek

(Alauda arvensis)
2023-03-16 Droga do Złakowa Kościelnego

132. słowik rdzawy

(Luscinia megarhynchos)
2023.04.30 Ogorzelice

133. sokół wędrowny

(Falco peregrinus)
2023-02-23T19:16, E6C2X1,

134. sójka

(Garrulus glandarius)
2023.01.02 Płock -Borowiczki

135. sroka

(Pica pica)
2023.01.01 Płock

136. srokosz

(Lanius excubitor)
2023-01-16 00:00:00, E5X3, dolina Przysowy (Model), Pacyna, województwo mazowieckie, Polska

137. strzyżyk

(Troglodytes troglodytes)
2023.04.18 Biały Grąd

138. szablodziób

(Recurvirostra avosetta)
2023-08-22T07:51, E5S4F4, 2023.08.22 Płock, 627 km Wisły

139. szczygieł

(Carduelis carduelis)
2023-01-16T20:22, E5S3C2,

140. szlachar

(Mergus serrator)
2023-02-15T16:53, E5R2Z1,

141. szpak

(Sturnus vulgaris)
2023-02-23T19:16, E5X3Y4,

142. śmieszka

(Chroicocephalus ridibundus)
2023.01.02 Płock -Borowiczki

143. śpiewak

(Turdus philomelos)
2023.03.27 Ujście Warty

144. świergotek drzewny

(Anthus trivialis)
2023.05.01 las za Dzierżązną

145. świergotek łąkowy

(Anthus pratensis)
2023.03.27 Ujście Warty

146. świergotek nadmorski

(Anthus petrosus)
2023.05.26 Saltee Island IRL

147. świerszczak

(Locustella naevia)
2023-05-01T17:45, E5S3H1,

148. świstun

(Mareca penelope)
2023-02-15T16:53, E5R2Z4,

149. świstunka leśna

(Phylloscopus sibilatrix)
2023.05.01 las za Dzierżązną

150. trzciniak

(Acrocephalus arundinaceus)
2023-04-24T14:26, E5S4K2,

151. trzcinniczek

(Acrocephalus scirpaceus)
2023.06.16 Płock

152. trznadel

(Emberiza citrinella)
2023-01-16 00:00:00, E6C2, Żychlin [E6C2K4], Żychlin, województwo łódzkie, Polska

153. uhla

(Melanitta fusca)
2023.01.05 Hel - Port

154. uszatka

(Asio otus)
2023-01-01 00:00:00, E5S2, Radzanowo [E5S2W3], Radzanowo, województwo mazowieckie, Polska

155. wąsatka

(Panurus biarmicus)
2023.05.03 Złaków Kościelny

156. wilga

(Oriolus oriolus)
2023.05.03 Złaków Kościelny

157. wrona siwa

(Corvus cornix)
2023.01.02 Płock -Borowiczki

158. wróbel

(Passer domesticus)
2023.03.27 Ujście Warty

159. zaganiacz

(Hippolais icterina)
2023.05.31 Płock KU21

160. zielonka

(Zapornia parva)
2023-06-15T10:06, E5S3I2,

161. zięba

(Fringilla coelebs)
2023.01.05 Hel - Wraki

162. zimorodek

(Alcedo atthis)
2023-02-16T18:22, E5R2Z2,

163. żołna

(Merops apiaster)
2023.06.03 okolice Płońska

164. żuraw

(Grus grus)
2023.01.16, Złaków borowy