Rok 2022, na liście jest 163 gatunków.

1. batalion

(Calidris pugnax)
2022-04-23, PL, Krzewent

2. bażant

(Phasianus colchicus)
2022-01-11, PL, Brwilno

3. bączek

(Ixobrychus minutus)
2022-06-05, PL, Grabina

4. bernikla obrożna

(Branta bernicla)
2022-11-07, PL, Nowy Duninów - port

5. białorzytka

(Oenanthe oenanthe)
2022-04-14, PL, Skoki

6. biegus mały

(Calidris temminckii)
2022-08-19, PL, Płock

7. biegus zmienny

(Calidris alpina)
2022-09-03, PL, Płock

8. bielaczek

(Mergellus albellus)
2022-01-09, PL, Ujście Skrwy

9. bielik

(Haliaeetus albicilla)
2022-01-09, PL, Ujście Skrwy

10. błotniak łąkowy

(Circus pygargus)
2022-04-27, PL, Biebrza

11. błotniak stawowy

(Circus aeruginosus)
2022-04-28, PL, Biebrza

12. bocian biały

(Ciconia ciconia)
2022-04-23, PL, Żwirownia Skoki

13. bocian czarny

(Ciconia nigra)
2022-04-28, PL, Biebrza

14. bogatka

(Parus major)
2022-01-07, PL, Płock

15. brodziec piskliwy

(Actitis hypoleucos)
2022-05-04, PL, Płock

16. brodziec pławny

(Tringa stagnatilis)
2022-04-28, PL, Biebrza

17. brzegówka

(Riparia riparia)
2022-05-11, PL, Płock - Wesółka

18. brzęczka

(Locustella luscinioides)
2022-04-26, PL, Biebrza

19. cierniówka

(Sylvia communis)
2022-04-26, PL, Biebrza

20. cyraneczka

(Anas crecca)
2022-01-07, PL, Płock

21. cyranka

(Spatula querquedula)
2022-04-28, PL, Biebrza

22. czajka

(Vanellus vanellus)
2022-02-14, PL, Złaków Borowy

23. czapla biała

(Ardea alba)
2022-01-09, PL, Tama we Włocławku

24. czapla siwa

(Ardea cinerea)
2022-01-07, PL, Płock

25. czarnogłówka

(Poecile montanus)
2022-05-05, PL, Skoki

26. czernica

(Aythya fuligula)
2022-01-27, PL, Hel

27. czyż

(Spinus spinus)
2022-01-11, PL, Brwilno

28. derkacz

(Crex crex)
2022-05-11, PL, Płock - Wesółka

29. dudek

(Upupa epops)
2022-04-26, PL, Biebrza

30. dymówka

(Hirundo rustica)
2022-04-13, PL, Płock Góry

31. dzięcioł czarny

(Dryocopus martius)
2022-01-07, PL, Płock

32. dzięcioł duży

(Dendrocopos major)
2022-01-11, PL, Brwilno

33. dzięcioł zielony

(Picus viridis)
2022-01-18, PL, Płock Nowy Most

34. dzięciołek

(Dryobates minor)
2022-01-11, PL, Brwilno

35. dziwonia

(Erythrina erythrina)
2022-05-17, PL, Płock - Wesółka

36. dzwoniec

(Chloris chloris)
2022-01-22, PL, Kąty

37. edredon

(Somateria mollissima)
2022-01-27, PL, Hel

38. gajówka

(Sylvia borin)
2022-05-01, PL, Płock

39. gawron

(Corvus frugilegus)
2022-01-02, PL, Płock

40. gągoł

(Bucephala clangula)
2022-01-07, PL, Płock

41. gąsiorek

(Lanius collurio)
2022-05-17, PL, Płock - Borowiczki

42. gęgawa

(Anser anser)
2022-01-07, PL, Płock

43. gęś białoczelna

(Anser albifrons)
2022-01-31, PL, Model

44. gęś tundrowa

(Anser serrirostris)
2022-01-02, PL, Płock

45. gil

(Pyrrhula pyrrhula)
2022-01-09, PL, Ujście Skrwy

46. głowienka

(Aythya ferina)
2022-01-28, PL, Władysławowo

47. gołąb miejski

(Columba livia forma urbana)
2022-01-01, PL, Płock

48. grubodziób

(Coccothraustes coccothraustes)
2022-01-18, PL, Płock Nowy Most

49. grzywacz

(Columba palumbus)
2022-02-24, PL, Model koło Pacyny

50. jastrząb

(Accipiter gentilis)
2022-04-29, PL, Puszcza Białowieska - Budy

51. jemiołuszka

(Bombycilla garrulus)
2022-11-26, PL, Toruń

52. jerzyk

(Apus apus)
2022-05-10, PL, Płock

53. kamusznik

(Arenaria interpres)
2022-09-03, PL, Płock

54. kania ruda

(Milvus milvus)
2022-02-27, PL, Słupno

55. kapturka

(Sylvia atricapilla)
2022-04-14, PL, Skoki

56. kawka

(Corvus monedula)
2022-01-02, PL, Płock

57. kobuz

(Falco subbuteo)
2022-01-02, PL, Płock

58. kokoszka

(Gallinula chloropus)
2022-01-02, PL, Płock

59. kopciuszek

(Phoenicurus ochruros)
2022-04-14, PL, Skoki

60. kormoran

(Phalacrocorax carbo)
2022-01-09, PL, Ujście Skrwy

61. kormoran mały

(Microcarbo pygmeus)
2022-02-10, PL, Bydgoszcz, stary Port Drzewny

62. kos

(Turdus merula)
2022-01-22, PL, Skrzeszewy

63. kowalik

(Sitta europaea)
2022-01-18, PL, Płock Nowy Most

64. krogulec

(Accipiter nisus)
2022-01-22, PL, Skrzeszewy

65. kruk

(Corvus corax)
2022-01-09, PL, Ujście Skrwy

66. krwawodziób

(Tringa totanus)
2022-04-23, PL, Krzewent

67. krzyżówka

(Anas platyrhynchos)
2022-01-02, PL, Płock

68. kszyk

(Gallinago gallinago)
2022-04-27, PL, Biebrza

69. kukułka

(Cuculus canorus)
2022-04-27, PL, Biebrza

70. kulik wielki

(Numenius arquata)
2022-04-26, PL, Biebrza

71. kuropatwa

(Perdix perdix)
2022-04-27, PL, Biebrza

72. kwiczoł

(Turdus pilaris)
2022-01-31, PL, Model

73. kwokacz

(Tringa nebularia)
2022-08-12, PL, Płock

74. lodówka

(Clangula hyemalis)
2022-01-09, PL, Tama we Włocławku

75. łabędź krzykliwy

(Cygnus cygnus)
2022-01-31, PL, Model

76. łabędź niemy

(Cygnus olor)
2022-01-02, PL, Płock

77. łęczak

(Tringa glareola)
2022-04-28, PL, Biebrza

78. łozówka

(Acrocephalus palustris)
2022-05-03, PL, Dolina Słudwi i Przysowya

79. łyska

(Fulica atra)
2022-01-09, PL, Tama we Włocławku

80. makolągwa

(Linaria cannabina)
2022-04-27, PL, Biebrza

81. mandarynka

(Aix galericulata)
2022-02-27, PL, Warszawa park Skaryszewski

82. markaczka

(Melanitta nigra)
2022-01-28, PL, Władysławowo

83. mazurek

(Passer montanus)
2022-01-22, PL, Suserz

84. mewa białogłowa

(Larus cachinnans)
2022-04-14, PL, Skoki

85. mewa czarnogłowa

(Ichthyaetus melanocephalus)
2022-04-23, PL, Żwirownia Skoki

86. mewa mała

(Hydrocoloeus minutus)
2022-05-03, PL, Płock

87. mewa siodłata

(Larus marinus)
2022-01-09, PL, Tama we Włocławku

88. mewa siwa

(Larus canus)
2022-01-07, PL, Płock

89. mewa srebrzysta

(Larus argentatus)
2022-01-22, PL, Płock

90. modraszka

(Cyanistes caeruleus)
2022-01-07, PL, Płock

91. muchołówka mała

(Ficedula parva)
2022-04-29, PL, Puszcza Białowieska - Budy

92. muchołówka szara

(Muscicapa striata)
2022-05-01, PL, Płock

93. muchołówka żałobna

(Ficedula hypoleuca)
2022-04-29, PL, Puszcza Białowieska - Budy

94. myszołów

(Buteo buteo)
2022-01-09, PL, Ujście Skrwy

95. nur czarnoszyi

(Gavia arctica)
2022-11-06, PL, Włocławek - port

96. nurogęś

(Mergus merganser)
2022-01-02, PL, Płock

97. ogorzałka

(Aythya marila)
2022-01-27, PL, Hel

98. ohar

(Tadorna tadorna)
2022-05-01, PL, Płock

99. oknówka

(Delichon urbicum)
2022-05-03, PL, Dolina Słudwi i Przysowy

100. perkoz dwuczuby

(Podiceps cristatus)
2022-01-26, PL, Mikoszewo

101. perkoz rogaty

(Podiceps auritus)
2022-01-26, PL, Mikoszewo

102. perkozek

(Tachybaptus ruficollis)
2022-09-03, PL, Płock

103. piecuszek

(Phylloscopus trochilus)
2022-04-23, PL, Krzewent

104. piegża

(Sylvia curruca)
2022-04-23, PL, Krzewent

105. pierwiosnek

(Phylloscopus collybita)
2022-04-14, PL, Skoki

106. pleszka

(Phoenicurus phoenicurus)
2022-05-01, PL, Płock

107. pliszka siwa

(Motacilla alba)
2022-04-14, PL, Skoki

108. pliszka żółta

(Motacilla flava)
2022-04-26, PL, Biebrza

109. pluszcz

(Cinclus cinclus)
2022-08-27, PL, Źródła Wisły

110. płaskonos

(Spatula clypeata)
2022-04-28, PL, Biebrza

111. podróżniczek

(Luscinia svecica)
2022-04-27, PL, Biebrza

112. pokląskwa

(Saxicola rubetra)
2022-04-26, PL, Biebrza

113. potrzeszcz

(Emberiza calandra)
2022-01-26, PL, Mościska - okolice

114. potrzos

(Emberiza schoeniclus)
2022-04-26, PL, Biebrza

115. przepiórka

(Coturnix coturnix)
2022-05-11, PL, Płock - Wesółka

116. pustułka

(Falco tinnunculus)
2022-01-12, PL, Płock Nowy Most

117. puszczyk

(Strix aluco)
2022-01-31, PL, Tuliska

118. raniuszek

(Aegithalos caudatus)
2022-01-12, PL, Płock Nowy Most

119. remiz

(Remiz pendulinus)
2022-04-27, PL, Biebrza

120. rokitniczka

(Acrocephalus schoenobaenus)
2022-05-03, PL, Dolina Słudwi i Przysowy

121. rudzik

(Erithacus rubecula)
2022-04-14, PL, Skoki

122. rybitwa białoczelna

(Sternula albifrons)
2022-05-04, PL, Płock

123. rybitwa białoskrzydła

(Chlidonias leucopterus)
2022-04-28, PL, Biebrza

124. rybitwa białowąsa

(Chlidonias hybrida)
2022-04-28, PL, Biebrza

125. rybitwa czarna

(Chlidonias niger)
2022-05-04, PL, Płock

126. rybitwa rzeczna

(Sterna hirundo)
2022-04-23, PL, Żwirownia Skoki

127. rybitwa wielkodzioba

(Hydroprogne caspia)
2022-08-23, PL, Płock

128. rycyk

(Limosa limosa)
2022-04-28, PL, Biebrza

129. rzepołuch

(Linaria flavirostris)
2022-01-19, PL, Płock Borowiczki

130. sierpówka

(Streptopelia decaocto)
2022-01-22, PL, Łuszczanów

131. sieweczka obrożna

(Charadrius hiaticula)
2022-08-17, PL, Płock

132. siewka złota

(Pluvialis apricaria)
2022-09-22, , Mikuszewo

133. siewnica

(Pluvialis squatarola)
2022-09-22, , Mikuszewo

134. sikora uboga

(Poecile palustris)
2022-01-19, PL, Płock Borowiczki

135. skowronek

(Alauda arvensis)
2022-02-24, PL, Model koło Pacyny

136. słowik rdzawy

(Luscinia megarhynchos)
2022-05-03, PL, Dolina Słudwi i Przysowy

137. słowik szary

(Luscinia luscinia)
2022-05-05, PL, Płock

138. sójka

(Garrulus glandarius)
2022-01-07, PL, Płock

139. sroka

(Pica pica)
2022-01-02, PL, Płock

140. srokosz

(Lanius excubitor)
2022-01-22, PL, Kąty

141. strumieniówka

(Locustella fluviatilis)
2022-05-17, PL, Płock - Wesółka

142. strzyżyk

(Troglodytes troglodytes)
2022-04-29, PL, Puszcza Białowieska - Budy

143. szczygieł

(Carduelis carduelis)
2022-01-22, PL, Płock

144. szlachar

(Mergus serrator)
2022-01-27, PL, Hel

145. szpak

(Sturnus vulgaris)
2022-01-31, PL, Model

146. śmieszka

(Chroicocephalus ridibundus)
2022-01-02, PL, Płock

147. śpiewak

(Turdus philomelos)
2022-05-01, PL, Płock

148. świstun

(Mareca penelope)
2022-01-02, PL, Płock

149. świstunka leśna

(Phylloscopus sibilatrix)
2022-04-29, PL, Puszcza Białowieska - Budy

150. trzciniak

(Acrocephalus arundinaceus)
2022-05-03, PL, Dolina Słudwi i Przysowy

151. trznadel

(Emberiza citrinella)
2022-01-09, PL, okolice Dobrzynia

152. uhla

(Melanitta fusca)
2022-01-26, PL, Mikoszewo

153. uszatka

(Asio otus)
2022-01-09, PL, Kruszwica

154. warzęcha

(Platalea leucorodia)
2022-05-03, PL, Dolina Słudwi i Przysowy

155. wilga

(Oriolus oriolus)
2022-05-05, PL, Skoki

156. wrona siwa

(Corvus cornix)
2022-01-02, PL, Płock

157. wróbel

(Passer domesticus)
2022-01-22, PL, Gąbin

158. zaganiacz

(Hippolais icterina)
2022-05-10, PL, Płock

159. zausznik

(Podiceps nigricollis)
2022-04-28, PL, Biebrza

160. zięba

(Fringilla coelebs)
2022-01-11, PL, Brwilno

161. zimorodek

(Alcedo atthis)
2022-01-22, PL, Dzierżązna

162. żołna

(Merops apiaster)
2022-05-18, PL, woj. mazowieckie

163. żuraw

(Grus grus)
2022-01-09, PL, Tama we Włocławku