Wielki rok 2022

Stan na 2022-06-05: 149 gat.


1. batalion (Calidris pugnax)

2022-04-23, PL, Krzewent (114).

2. bażant (Phasianus colchicus)

2022-01-11, PL, Brwilno (51).

3. bączek (Ixobrychus minutus)

2022-06-05, PL, Grabina (207).

4. białorzytka (Oenanthe oenanthe)

2022-04-14, PL, Skoki (390).

5. bielaczek (Mergellus albellus)

2022-01-09, PL, Ujście Skrwy (25).

6. bielik (Haliaeetus albicilla)

2022-01-09, PL, Ujście Skrwy (243).

7. błotniak łąkowy (Circus pygargus)

2022-04-27, PL, Biebrza (238).

8. błotniak stawowy (Circus aeruginosus)

2022-04-28, PL, Biebrza (235).

9. bocian biały (Ciconia ciconia)

2022-04-23, PL, Żwirownia Skoki (203).

10. bocian czarny (Ciconia nigra)

2022-04-28, PL, Biebrza (202).

11. bogatka (Parus major)

2022-01-07, PL, Płock (311).

12. brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos)

2022-05-04, PL, Płock (134).

13. brodziec pławny (Tringa stagnatilis)

2022-04-28, PL, Biebrza (143).

14. brzegówka (Riparia riparia)

2022-05-11, PL, Płock - Wesółka (342).

15. brzęczka (Locustella luscinioides)

2022-04-26, PL, Biebrza (324).

16. cierniówka (Sylvia communis)

2022-04-26, PL, Biebrza (362).

17. cyraneczka (Anas crecca)

2022-01-07, PL, Płock (47).

18. cyranka (Spatula querquedula)

2022-04-28, PL, Biebrza (39).

19. czajka (Vanellus vanellus)

2022-02-14, PL, Złaków Borowy (103).

20. czapla biała (Ardea alba)

2022-01-09, PL, Tama we Włocławku (213).

21. czapla siwa (Ardea cinerea)

2022-01-07, PL, Płock (211).

22. czarnogłówka (Poecile montanus)

2022-05-05, PL, Skoki (308).

23. czernica (Aythya fuligula)

2022-01-27, PL, Hel (36).

24. czyż (Spinus spinus)

2022-01-11, PL, Brwilno (447).

25. derkacz (Crex crex)

2022-05-11, PL, Płock - Wesółka (77).

26. dudek (Upupa epops)

2022-04-26, PL, Biebrza (262).

27. dymówka (Hirundo rustica)

2022-04-13, PL, Płock Góry (341).

28. dzięcioł czarny (Dryocopus martius)

2022-01-07, PL, Płock (266).

29. dzięcioł duży (Dendrocopos major)

2022-01-11, PL, Brwilno (269).

30. dzięcioł zielony (Picus viridis)

2022-01-18, PL, Płock Nowy Most (265).

31. dzięciołek (Dryobates minor)

2022-01-11, PL, Brwilno (268).

32. dziwonia (Erythrina erythrina)

2022-05-17, PL, Płock - Wesółka (432).

33. dzwoniec (Chloris chloris)

2022-01-22, PL, Kąty (435).

34. edredon (Somateria mollissima)

2022-01-27, PL, Hel (18).

35. gajówka (Sylvia borin)

2022-05-01, PL, Płock (357).

36. gawron (Corvus frugilegus)

2022-01-02, PL, Płock (301).

37. gągoł (Bucephala clangula)

2022-01-07, PL, Płock (24).

38. gąsiorek (Lanius collurio)

2022-05-17, PL, Płock - Borowiczki (289).

39. gęgawa (Anser anser)

2022-01-07, PL, Płock (10).

40. gęś białoczelna (Anser albifrons)

2022-01-31, PL, Model (14).

41. gęś tundrowa (Anser serrirostris)

2022-01-02, PL, Płock (12).

42. gil (Pyrrhula pyrrhula)

2022-01-09, PL, Ujście Skrwy (434).

43. głowienka (Aythya ferina)

2022-01-28, PL, Władysławowo (33).

44. gołąb miejski (Columba livia forma urbana)

2022-01-01, PL, Płock (64).

45. grubodziób (Coccothraustes coccothraustes)

2022-01-18, PL, Płock Nowy Most (431).

46. grzywacz (Columba palumbus)

2022-02-24, PL, Model koło Pacyny (66).

47. jastrząb (Accipiter gentilis)

2022-04-29, PL, Puszcza Białowieska - Budy (241).

48. jerzyk (Apus apus)

2022-05-10, PL, Płock (74).

49. kania ruda (Milvus milvus)

2022-02-27, PL, Słupno (244).

50. kapturka (Sylvia atricapilla)

2022-04-14, PL, Skoki (356).

51. kawka (Corvus monedula)

2022-01-02, PL, Płock (300).

52. kokoszka (Gallinula chloropus)

2022-01-02, PL, Płock (81).

53. kopciuszek (Phoenicurus ochruros)

2022-04-14, PL, Skoki (385).

54. kormoran (Phalacrocorax carbo)

2022-01-09, PL, Ujście Skrwy (220).

55. kormoran mały (Microcarbo pygmeus)

2022-02-10, PL, Bydgoszcz, stary Port Drzewny (218).

56. kos (Turdus merula)

2022-01-22, PL, Skrzeszewy (401).

57. kowalik (Sitta europaea)

2022-01-18, PL, Płock Nowy Most (366).

58. krogulec (Accipiter nisus)

2022-01-22, PL, Skrzeszewy (240).

59. kruk (Corvus corax)

2022-01-09, PL, Ujście Skrwy (302).

60. krwawodziób (Tringa totanus)

2022-04-23, PL, Krzewent (141).

61. krzyżówka (Anas platyrhynchos)

2022-01-02, PL, Płock (45).

62. kszyk (Gallinago gallinago)

2022-04-27, PL, Biebrza (131).

63. kukułka (Cuculus canorus)

2022-04-27, PL, Biebrza (75).

64. kulik wielki (Numenius arquata)

2022-04-26, PL, Biebrza (108).

65. kuropatwa (Perdix perdix)

2022-04-27, PL, Biebrza (52).

66. kwiczoł (Turdus pilaris)

2022-01-31, PL, Model (403).

67. lodówka (Clangula hyemalis)

2022-01-09, PL, Tama we Włocławku (16).

68. łabędź krzykliwy (Cygnus cygnus)

2022-01-31, PL, Model (5).

69. łabędź niemy (Cygnus olor)

2022-01-02, PL, Płock (3).

70. łęczak (Tringa glareola)

2022-04-28, PL, Biebrza (142).

71. łozówka (Acrocephalus palustris)

2022-05-03, PL, Dolina Słudwi i Przysowy (335).

72. łyska (Fulica atra)

2022-01-09, PL, Tama we Włocławku (82).

73. makolągwa (Linaria cannabina)

2022-04-27, PL, Biebrza (436).

74. mandarynka (Aix galericulata)

2022-02-27, PL, Warszawa park Skaryszewski (49).

75. markaczka (Melanitta nigra)

2022-01-28, PL, Władysławowo (22).

76. mazurek (Passer montanus)

2022-01-22, PL, Suserz (413).

77. mewa białogłowa (Larus cachinnans)

2022-04-14, PL, Skoki (175).

78. mewa czarnogłowa (Ichthyaetus melanocephalus)

2022-04-23, PL, Żwirownia Skoki (167).

79. mewa mała (Hydrocoloeus minutus)

2022-05-03, PL, Płock (163).

80. mewa siodłata (Larus marinus)

2022-01-09, PL, Tama we Włocławku (179).

81. mewa siwa (Larus canus)

2022-01-07, PL, Płock (169).

82. mewa srebrzysta (Larus argentatus)

2022-01-22, PL, Płock (172).

83. modraszka (Cyanistes caeruleus)

2022-01-07, PL, Płock (309).

84. muchołówka mała (Ficedula parva)

2022-04-29, PL, Puszcza Białowieska - Budy (381).

85. muchołówka szara (Muscicapa striata)

2022-05-01, PL, Płock (374).

86. muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca)

2022-04-29, PL, Puszcza Białowieska - Budy (382).

87. myszołów (Buteo buteo)

2022-01-09, PL, Ujście Skrwy (247).

88. nurogęś (Mergus merganser)

2022-01-02, PL, Płock (26).

89. ogorzałka (Aythya marila)

2022-01-27, PL, Hel (37).

90. ohar (Tadorna tadorna)

2022-05-01, PL, Płock (30).

91. oknówka (Delichon urbicum)

2022-05-03, PL, Dolina Słudwi i Przysowy (339).

92. perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus)

2022-01-26, PL, Mikoszewo (61).

93. perkoz rogaty (Podiceps auritus)

2022-01-26, PL, Mikoszewo (62).

94. piecuszek (Phylloscopus trochilus)

2022-04-23, PL, Krzewent (349).

95. piegża (Sylvia curruca)

2022-04-23, PL, Krzewent (359).

96. pierwiosnek (Phylloscopus collybita)

2022-04-14, PL, Skoki (351).

97. pleszka (Phoenicurus phoenicurus)

2022-05-01, PL, Płock (384).

98. pliszka siwa (Motacilla alba)

2022-04-14, PL, Skoki (428).

99. pliszka żółta (Motacilla flava)

2022-04-26, PL, Biebrza (425).

100. płaskonos (Spatula clypeata)

2022-04-28, PL, Biebrza (40).

101. podróżniczek (Luscinia svecica)

2022-04-27, PL, Biebrza (379).

102. pokląskwa (Saxicola rubetra)

2022-04-26, PL, Biebrza (387).

103. potrzeszcz (Emberiza calandra)

2022-01-26, PL, Mościska - okolice (451).

104. potrzos (Emberiza schoeniclus)

2022-04-26, PL, Biebrza (457).

105. przepiórka (Coturnix coturnix)

2022-05-11, PL, Płock - Wesółka (50).

106. pustułka (Falco tinnunculus)

2022-01-12, PL, Płock Nowy Most (278).

107. puszczyk (Strix aluco)

2022-01-31, PL, Tuliska (257).

108. raniuszek (Aegithalos caudatus)

2022-01-12, PL, Płock Nowy Most (355).

109. remiz (Remiz pendulinus)

2022-04-27, PL, Biebrza (312).

110. rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus)

2022-05-03, PL, Dolina Słudwi i Przysowy (333).

111. rudzik (Erithacus rubecula)

2022-04-14, PL, Skoki (375).

112. rybitwa białoczelna (Sternula albifrons)

2022-05-04, PL, Płock (186).

113. rybitwa białoskrzydła (Chlidonias leucopterus)

2022-04-28, PL, Biebrza (189).

114. rybitwa białowąsa (Chlidonias hybrida)

2022-04-28, PL, Biebrza (187).

115. rybitwa czarna (Chlidonias niger)

2022-05-04, PL, Płock (188).

116. rybitwa rzeczna (Sterna hirundo)

2022-04-23, PL, Żwirownia Skoki (184).

117. rycyk (Limosa limosa)

2022-04-28, PL, Biebrza (110).

118. rzepołuch (Linaria flavirostris)

2022-01-19, PL, Płock Borowiczki (437).

119. sierpówka (Streptopelia decaocto)

2022-01-22, PL, Łuszczanów (69).

120. sikora uboga (Poecile palustris)

2022-01-19, PL, Płock Borowiczki (307).

121. skowronek (Alauda arvensis)

2022-02-24, PL, Model koło Pacyny (315).

122. słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos)

2022-05-03, PL, Dolina Słudwi i Przysowy (377).

123. słowik szary (Luscinia luscinia)

2022-05-05, PL, Płock (378).

124. sójka (Garrulus glandarius)

2022-01-07, PL, Płock (297).

125. sroka (Pica pica)

2022-01-02, PL, Płock (298).

126. srokosz (Lanius excubitor)

2022-01-22, PL, Kąty (293).

127. strumieniówka (Locustella fluviatilis)

2022-05-17, PL, Płock - Wesółka (325).

128. strzyżyk (Troglodytes troglodytes)

2022-04-29, PL, Puszcza Białowieska - Budy (370).

129. szczygieł (Carduelis carduelis)

2022-01-22, PL, Płock (444).

130. szlachar (Mergus serrator)

2022-01-27, PL, Hel (27).

131. szpak (Sturnus vulgaris)

2022-01-31, PL, Model (371).

132. śmieszka (Chroicocephalus ridibundus)

2022-01-02, PL, Płock (162).

133. śpiewak (Turdus philomelos)

2022-05-01, PL, Płock (399).

134. świstun (Mareca penelope)

2022-01-02, PL, Płock (43).

135. świstunka leśna (Phylloscopus sibilatrix)

2022-04-29, PL, Puszcza Białowieska - Budy (344).

136. trzciniak (Acrocephalus arundinaceus)

2022-05-03, PL, Dolina Słudwi i Przysowy (338).

137. trznadel (Emberiza citrinella)

2022-01-09, PL, okolice Dobrzynia (455).

138. uhla (Melanitta fusca)

2022-01-26, PL, Mikoszewo (20).

139. uszatka (Asio otus)

2022-01-09, PL, Kruszwica (255).

140. warzęcha (Platalea leucorodia)

2022-05-03, PL, Dolina Słudwi i Przysowy (215).

141. wilga (Oriolus oriolus)

2022-05-05, PL, Skoki (288).

142. wrona siwa (Corvus cornix)

2022-01-02, PL, Płock (304).

143. wróbel (Passer domesticus)

2022-01-22, PL, Gąbin (412).

144. zaganiacz (Hippolais icterina)

2022-05-10, PL, Płock (330).

145. zausznik (Podiceps nigricollis)

2022-04-28, PL, Biebrza (63).

146. zięba (Fringilla coelebs)

2022-01-11, PL, Brwilno (429).

147. zimorodek (Alcedo atthis)

2022-01-22, PL, Dzierżązna (275).

148. żołna (Merops apiaster)

2022-05-18, PL, woj. mazowieckie (273).

149. żuraw (Grus grus)

2022-01-09, PL, Tama we Włocławku (84).