Wielki rok 2022

Stan na 2022-11-26: 163 gat.


1. batalion (Calidris pugnax)

2022-04-23, PL, Krzewent (114).

2. bażant (Phasianus colchicus)

2022-01-11, PL, Brwilno (51).

3. bączek (Ixobrychus minutus)

2022-06-05, PL, Grabina (207).

4. bernikla obrożna (Branta bernicla)

2022-11-07, PL, Nowy Duninów - port (6).

5. białorzytka (Oenanthe oenanthe)

2022-04-14, PL, Skoki (390).

6. biegus mały (Calidris temminckii)

2022-08-19, PL, Płock (117).

7. biegus zmienny (Calidris alpina)

2022-09-03, PL, Płock (119).

8. bielaczek (Mergellus albellus)

2022-01-09, PL, Ujście Skrwy (25).

9. bielik (Haliaeetus albicilla)

2022-01-09, PL, Ujście Skrwy (243).

10. błotniak łąkowy (Circus pygargus)

2022-04-27, PL, Biebrza (238).

11. błotniak stawowy (Circus aeruginosus)

2022-04-28, PL, Biebrza (235).

12. bocian biały (Ciconia ciconia)

2022-04-23, PL, Żwirownia Skoki (203).

13. bocian czarny (Ciconia nigra)

2022-04-28, PL, Biebrza (202).

14. bogatka (Parus major)

2022-01-07, PL, Płock (311).

15. brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos)

2022-05-04, PL, Płock (134).

16. brodziec pławny (Tringa stagnatilis)

2022-04-28, PL, Biebrza (143).

17. brzegówka (Riparia riparia)

2022-05-11, PL, Płock - Wesółka (342).

18. brzęczka (Locustella luscinioides)

2022-04-26, PL, Biebrza (324).

19. cierniówka (Sylvia communis)

2022-04-26, PL, Biebrza (362).

20. cyraneczka (Anas crecca)

2022-01-07, PL, Płock (47).

21. cyranka (Spatula querquedula)

2022-04-28, PL, Biebrza (39).

22. czajka (Vanellus vanellus)

2022-02-14, PL, Złaków Borowy (103).

23. czapla biała (Ardea alba)

2022-01-09, PL, Tama we Włocławku (213).

24. czapla siwa (Ardea cinerea)

2022-01-07, PL, Płock (211).

25. czarnogłówka (Poecile montanus)

2022-05-05, PL, Skoki (308).

26. czernica (Aythya fuligula)

2022-01-27, PL, Hel (36).

27. czyż (Spinus spinus)

2022-01-11, PL, Brwilno (447).

28. derkacz (Crex crex)

2022-05-11, PL, Płock - Wesółka (77).

29. dudek (Upupa epops)

2022-04-26, PL, Biebrza (262).

30. dymówka (Hirundo rustica)

2022-04-13, PL, Płock Góry (341).

31. dzięcioł czarny (Dryocopus martius)

2022-01-07, PL, Płock (266).

32. dzięcioł duży (Dendrocopos major)

2022-01-11, PL, Brwilno (269).

33. dzięcioł zielony (Picus viridis)

2022-01-18, PL, Płock Nowy Most (265).

34. dzięciołek (Dryobates minor)

2022-01-11, PL, Brwilno (268).

35. dziwonia (Erythrina erythrina)

2022-05-17, PL, Płock - Wesółka (432).

36. dzwoniec (Chloris chloris)

2022-01-22, PL, Kąty (435).

37. edredon (Somateria mollissima)

2022-01-27, PL, Hel (18).

38. gajówka (Sylvia borin)

2022-05-01, PL, Płock (357).

39. gawron (Corvus frugilegus)

2022-01-02, PL, Płock (301).

40. gągoł (Bucephala clangula)

2022-01-07, PL, Płock (24).

41. gąsiorek (Lanius collurio)

2022-05-17, PL, Płock - Borowiczki (289).

42. gęgawa (Anser anser)

2022-01-07, PL, Płock (10).

43. gęś białoczelna (Anser albifrons)

2022-01-31, PL, Model (14).

44. gęś tundrowa (Anser serrirostris)

2022-01-02, PL, Płock (12).

45. gil (Pyrrhula pyrrhula)

2022-01-09, PL, Ujście Skrwy (434).

46. głowienka (Aythya ferina)

2022-01-28, PL, Władysławowo (33).

47. gołąb miejski (Columba livia forma urbana)

2022-01-01, PL, Płock (64).

48. grubodziób (Coccothraustes coccothraustes)

2022-01-18, PL, Płock Nowy Most (431).

49. grzywacz (Columba palumbus)

2022-02-24, PL, Model koło Pacyny (66).

50. jastrząb (Accipiter gentilis)

2022-04-29, PL, Puszcza Białowieska - Budy (241).

51. jemiołuszka (Bombycilla garrulus)

2022-11-26, PL, Toruń (365).

52. jerzyk (Apus apus)

2022-05-10, PL, Płock (74).

53. kamusznik (Arenaria interpres)

2022-09-03, PL, Płock (111).

54. kania ruda (Milvus milvus)

2022-02-27, PL, Słupno (244).

55. kapturka (Sylvia atricapilla)

2022-04-14, PL, Skoki (356).

56. kawka (Corvus monedula)

2022-01-02, PL, Płock (300).

57. kobuz (Falco subbuteo)

2022-09-22, , Mikuszewo (281).

58. kokoszka (Gallinula chloropus)

2022-01-02, PL, Płock (81).

59. kopciuszek (Phoenicurus ochruros)

2022-04-14, PL, Skoki (385).

60. kormoran (Phalacrocorax carbo)

2022-01-09, PL, Ujście Skrwy (220).

61. kormoran mały (Microcarbo pygmeus)

2022-02-10, PL, Bydgoszcz, stary Port Drzewny (218).

62. kos (Turdus merula)

2022-01-22, PL, Skrzeszewy (401).

63. kowalik (Sitta europaea)

2022-01-18, PL, Płock Nowy Most (366).

64. krogulec (Accipiter nisus)

2022-01-22, PL, Skrzeszewy (240).

65. kruk (Corvus corax)

2022-01-09, PL, Ujście Skrwy (302).

66. krwawodziób (Tringa totanus)

2022-04-23, PL, Krzewent (141).

67. krzyżówka (Anas platyrhynchos)

2022-01-02, PL, Płock (45).

68. kszyk (Gallinago gallinago)

2022-04-27, PL, Biebrza (131).

69. kukułka (Cuculus canorus)

2022-04-27, PL, Biebrza (75).

70. kulik wielki (Numenius arquata)

2022-04-26, PL, Biebrza (108).

71. kuropatwa (Perdix perdix)

2022-04-27, PL, Biebrza (52).

72. kwiczoł (Turdus pilaris)

2022-01-31, PL, Model (403).

73. kwokacz (Tringa nebularia)

2022-08-12, PL, Płock (139).

74. lodówka (Clangula hyemalis)

2022-01-09, PL, Tama we Włocławku (16).

75. łabędź krzykliwy (Cygnus cygnus)

2022-01-31, PL, Model (5).

76. łabędź niemy (Cygnus olor)

2022-01-02, PL, Płock (3).

77. łęczak (Tringa glareola)

2022-04-28, PL, Biebrza (142).

78. łozówka (Acrocephalus palustris)

2022-05-03, PL, Dolina Słudwi i Przysowy (335).

79. łyska (Fulica atra)

2022-01-09, PL, Tama we Włocławku (82).

80. makolągwa (Linaria cannabina)

2022-04-27, PL, Biebrza (436).

81. mandarynka (Aix galericulata)

2022-02-27, PL, Warszawa park Skaryszewski (49).

82. markaczka (Melanitta nigra)

2022-01-28, PL, Władysławowo (22).

83. mazurek (Passer montanus)

2022-01-22, PL, Suserz (413).

84. mewa białogłowa (Larus cachinnans)

2022-04-14, PL, Skoki (175).

85. mewa czarnogłowa (Ichthyaetus melanocephalus)

2022-04-23, PL, Żwirownia Skoki (167).

86. mewa mała (Hydrocoloeus minutus)

2022-05-03, PL, Płock (163).

87. mewa siodłata (Larus marinus)

2022-01-09, PL, Tama we Włocławku (179).

88. mewa siwa (Larus canus)

2022-01-07, PL, Płock (169).

89. mewa srebrzysta (Larus argentatus)

2022-01-22, PL, Płock (172).

90. modraszka (Cyanistes caeruleus)

2022-01-07, PL, Płock (309).

91. muchołówka mała (Ficedula parva)

2022-04-29, PL, Puszcza Białowieska - Budy (381).

92. muchołówka szara (Muscicapa striata)

2022-05-01, PL, Płock (374).

93. muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca)

2022-04-29, PL, Puszcza Białowieska - Budy (382).

94. myszołów (Buteo buteo)

2022-01-09, PL, Ujście Skrwy (247).

95. nur czarnoszyi (Gavia arctica)

2022-11-06, PL, Włocławek - tama (191).

96. nurogęś (Mergus merganser)

2022-01-02, PL, Płock (26).

97. ogorzałka (Aythya marila)

2022-01-27, PL, Hel (37).

98. ohar (Tadorna tadorna)

2022-05-01, PL, Płock (30).

99. oknówka (Delichon urbicum)

2022-05-03, PL, Dolina Słudwi i Przysowy (339).

100. perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus)

2022-01-26, PL, Mikoszewo (61).

101. perkoz rogaty (Podiceps auritus)

2022-01-26, PL, Mikoszewo (62).

102. perkozek (Tachybaptus ruficollis)

2022-09-03, PL, Płock (59).

103. piecuszek (Phylloscopus trochilus)

2022-04-23, PL, Krzewent (349).

104. piegża (Sylvia curruca)

2022-04-23, PL, Krzewent (359).

105. pierwiosnek (Phylloscopus collybita)

2022-04-14, PL, Skoki (351).

106. pleszka (Phoenicurus phoenicurus)

2022-05-01, PL, Płock (384).

107. pliszka siwa (Motacilla alba)

2022-04-14, PL, Skoki (428).

108. pliszka żółta (Motacilla flava)

2022-04-26, PL, Biebrza (425).

109. pluszcz (Cinclus cinclus)

2022-08-27, PL, Źródła Wisły (373).

110. płaskonos (Spatula clypeata)

2022-04-28, PL, Biebrza (40).

111. podróżniczek (Luscinia svecica)

2022-04-27, PL, Biebrza (379).

112. pokląskwa (Saxicola rubetra)

2022-04-26, PL, Biebrza (387).

113. potrzeszcz (Emberiza calandra)

2022-01-26, PL, Mościska - okolice (451).

114. potrzos (Emberiza schoeniclus)

2022-04-26, PL, Biebrza (457).

115. przepiórka (Coturnix coturnix)

2022-05-11, PL, Płock - Wesółka (50).

116. pustułka (Falco tinnunculus)

2022-01-12, PL, Płock Nowy Most (278).

117. puszczyk (Strix aluco)

2022-01-31, PL, Tuliska (257).

118. raniuszek (Aegithalos caudatus)

2022-01-12, PL, Płock Nowy Most (355).

119. remiz (Remiz pendulinus)

2022-04-27, PL, Biebrza (312).

120. rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus)

2022-05-03, PL, Dolina Słudwi i Przysowy (333).

121. rudzik (Erithacus rubecula)

2022-04-14, PL, Skoki (375).

122. rybitwa białoczelna (Sternula albifrons)

2022-05-04, PL, Płock (186).

123. rybitwa białoskrzydła (Chlidonias leucopterus)

2022-04-28, PL, Biebrza (189).

124. rybitwa białowąsa (Chlidonias hybrida)

2022-04-28, PL, Biebrza (187).

125. rybitwa czarna (Chlidonias niger)

2022-05-04, PL, Płock (188).

126. rybitwa rzeczna (Sterna hirundo)

2022-04-23, PL, Żwirownia Skoki (184).

127. rybitwa wielkodzioba (Hydroprogne caspia)

2022-08-23, PL, Płock (181).

128. rycyk (Limosa limosa)

2022-04-28, PL, Biebrza (110).

129. rzepołuch (Linaria flavirostris)

2022-01-19, PL, Płock Borowiczki (437).

130. sierpówka (Streptopelia decaocto)

2022-01-22, PL, Łuszczanów (69).

131. sieweczka obrożna (Charadrius hiaticula)

2022-08-17, PL, Płock (97).

132. siewka złota (Pluvialis apricaria)

2022-09-22, , Mikuszewo (93).

133. siewnica (Pluvialis squatarola)

2022-09-22, , Mikuszewo (92).

134. sikora uboga (Poecile palustris)

2022-01-19, PL, Płock Borowiczki (307).

135. skowronek (Alauda arvensis)

2022-02-24, PL, Model koło Pacyny (315).

136. słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos)

2022-05-03, PL, Dolina Słudwi i Przysowy (377).

137. słowik szary (Luscinia luscinia)

2022-05-05, PL, Płock (378).

138. sójka (Garrulus glandarius)

2022-01-07, PL, Płock (297).

139. sroka (Pica pica)

2022-01-02, PL, Płock (298).

140. srokosz (Lanius excubitor)

2022-01-22, PL, Kąty (293).

141. strumieniówka (Locustella fluviatilis)

2022-05-17, PL, Płock - Wesółka (325).

142. strzyżyk (Troglodytes troglodytes)

2022-04-29, PL, Puszcza Białowieska - Budy (370).

143. szczygieł (Carduelis carduelis)

2022-01-22, PL, Płock (444).

144. szlachar (Mergus serrator)

2022-01-27, PL, Hel (27).

145. szpak (Sturnus vulgaris)

2022-01-31, PL, Model (371).

146. śmieszka (Chroicocephalus ridibundus)

2022-01-02, PL, Płock (162).

147. śpiewak (Turdus philomelos)

2022-05-01, PL, Płock (399).

148. świstun (Mareca penelope)

2022-01-02, PL, Płock (43).

149. świstunka leśna (Phylloscopus sibilatrix)

2022-04-29, PL, Puszcza Białowieska - Budy (344).

150. trzciniak (Acrocephalus arundinaceus)

2022-05-03, PL, Dolina Słudwi i Przysowy (338).

151. trznadel (Emberiza citrinella)

2022-01-09, PL, okolice Dobrzynia (455).

152. uhla (Melanitta fusca)

2022-01-26, PL, Mikoszewo (20).

153. uszatka (Asio otus)

2022-01-09, PL, Kruszwica (255).

154. warzęcha (Platalea leucorodia)

2022-05-03, PL, Dolina Słudwi i Przysowy (215).

155. wilga (Oriolus oriolus)

2022-05-05, PL, Skoki (288).

156. wrona siwa (Corvus cornix)

2022-01-02, PL, Płock (304).

157. wróbel (Passer domesticus)

2022-01-22, PL, Gąbin (412).

158. zaganiacz (Hippolais icterina)

2022-05-10, PL, Płock (330).

159. zausznik (Podiceps nigricollis)

2022-04-28, PL, Biebrza (63).

160. zięba (Fringilla coelebs)

2022-01-11, PL, Brwilno (429).

161. zimorodek (Alcedo atthis)

2022-01-22, PL, Dzierżązna (275).

162. żołna (Merops apiaster)

2022-05-18, PL, woj. mazowieckie (273).

163. żuraw (Grus grus)

2022-01-09, PL, Tama we Włocławku (84).