Wielki rok 2022

Stan na 2022-09-22: 160 gat.


1. batalion (Calidris pugnax)

2022-04-23, PL, Krzewent (114).

2. bażant (Phasianus colchicus)

2022-01-11, PL, Brwilno (51).

3. bączek (Ixobrychus minutus)

2022-06-05, PL, Grabina (207).

4. białorzytka (Oenanthe oenanthe)

2022-04-14, PL, Skoki (390).

5. biegus mały (Calidris temminckii)

2022-08-19, PL, Płock (117).

6. biegus zmienny (Calidris alpina)

2022-09-03, PL, Płock (119).

7. bielaczek (Mergellus albellus)

2022-01-09, PL, Ujście Skrwy (25).

8. bielik (Haliaeetus albicilla)

2022-01-09, PL, Ujście Skrwy (243).

9. błotniak łąkowy (Circus pygargus)

2022-04-27, PL, Biebrza (238).

10. błotniak stawowy (Circus aeruginosus)

2022-04-28, PL, Biebrza (235).

11. bocian biały (Ciconia ciconia)

2022-04-23, PL, Żwirownia Skoki (203).

12. bocian czarny (Ciconia nigra)

2022-04-28, PL, Biebrza (202).

13. bogatka (Parus major)

2022-01-07, PL, Płock (311).

14. brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos)

2022-05-04, PL, Płock (134).

15. brodziec pławny (Tringa stagnatilis)

2022-04-28, PL, Biebrza (143).

16. brzegówka (Riparia riparia)

2022-05-11, PL, Płock - Wesółka (342).

17. brzęczka (Locustella luscinioides)

2022-04-26, PL, Biebrza (324).

18. cierniówka (Sylvia communis)

2022-04-26, PL, Biebrza (362).

19. cyraneczka (Anas crecca)

2022-01-07, PL, Płock (47).

20. cyranka (Spatula querquedula)

2022-04-28, PL, Biebrza (39).

21. czajka (Vanellus vanellus)

2022-02-14, PL, Złaków Borowy (103).

22. czapla biała (Ardea alba)

2022-01-09, PL, Tama we Włocławku (213).

23. czapla siwa (Ardea cinerea)

2022-01-07, PL, Płock (211).

24. czarnogłówka (Poecile montanus)

2022-05-05, PL, Skoki (308).

25. czernica (Aythya fuligula)

2022-01-27, PL, Hel (36).

26. czyż (Spinus spinus)

2022-01-11, PL, Brwilno (447).

27. derkacz (Crex crex)

2022-05-11, PL, Płock - Wesółka (77).

28. dudek (Upupa epops)

2022-04-26, PL, Biebrza (262).

29. dymówka (Hirundo rustica)

2022-04-13, PL, Płock Góry (341).

30. dzięcioł czarny (Dryocopus martius)

2022-01-07, PL, Płock (266).

31. dzięcioł duży (Dendrocopos major)

2022-01-11, PL, Brwilno (269).

32. dzięcioł zielony (Picus viridis)

2022-01-18, PL, Płock Nowy Most (265).

33. dzięciołek (Dryobates minor)

2022-01-11, PL, Brwilno (268).

34. dziwonia (Erythrina erythrina)

2022-05-17, PL, Płock - Wesółka (432).

35. dzwoniec (Chloris chloris)

2022-01-22, PL, Kąty (435).

36. edredon (Somateria mollissima)

2022-01-27, PL, Hel (18).

37. gajówka (Sylvia borin)

2022-05-01, PL, Płock (357).

38. gawron (Corvus frugilegus)

2022-01-02, PL, Płock (301).

39. gągoł (Bucephala clangula)

2022-01-07, PL, Płock (24).

40. gąsiorek (Lanius collurio)

2022-05-17, PL, Płock - Borowiczki (289).

41. gęgawa (Anser anser)

2022-01-07, PL, Płock (10).

42. gęś białoczelna (Anser albifrons)

2022-01-31, PL, Model (14).

43. gęś tundrowa (Anser serrirostris)

2022-01-02, PL, Płock (12).

44. gil (Pyrrhula pyrrhula)

2022-01-09, PL, Ujście Skrwy (434).

45. głowienka (Aythya ferina)

2022-01-28, PL, Władysławowo (33).

46. gołąb miejski (Columba livia forma urbana)

2022-01-01, PL, Płock (64).

47. grubodziób (Coccothraustes coccothraustes)

2022-01-18, PL, Płock Nowy Most (431).

48. grzywacz (Columba palumbus)

2022-02-24, PL, Model koło Pacyny (66).

49. jastrząb (Accipiter gentilis)

2022-04-29, PL, Puszcza Białowieska - Budy (241).

50. jerzyk (Apus apus)

2022-05-10, PL, Płock (74).

51. kamusznik (Arenaria interpres)

2022-09-03, PL, Płock (111).

52. kania ruda (Milvus milvus)

2022-02-27, PL, Słupno (244).

53. kapturka (Sylvia atricapilla)

2022-04-14, PL, Skoki (356).

54. kawka (Corvus monedula)

2022-01-02, PL, Płock (300).

55. kobuz (Falco subbuteo)

2022-09-22, , Mikuszewo (281).

56. kokoszka (Gallinula chloropus)

2022-01-02, PL, Płock (81).

57. kopciuszek (Phoenicurus ochruros)

2022-04-14, PL, Skoki (385).

58. kormoran (Phalacrocorax carbo)

2022-01-09, PL, Ujście Skrwy (220).

59. kormoran mały (Microcarbo pygmeus)

2022-02-10, PL, Bydgoszcz, stary Port Drzewny (218).

60. kos (Turdus merula)

2022-01-22, PL, Skrzeszewy (401).

61. kowalik (Sitta europaea)

2022-01-18, PL, Płock Nowy Most (366).

62. krogulec (Accipiter nisus)

2022-01-22, PL, Skrzeszewy (240).

63. kruk (Corvus corax)

2022-01-09, PL, Ujście Skrwy (302).

64. krwawodziób (Tringa totanus)

2022-04-23, PL, Krzewent (141).

65. krzyżówka (Anas platyrhynchos)

2022-01-02, PL, Płock (45).

66. kszyk (Gallinago gallinago)

2022-04-27, PL, Biebrza (131).

67. kukułka (Cuculus canorus)

2022-04-27, PL, Biebrza (75).

68. kulik wielki (Numenius arquata)

2022-04-26, PL, Biebrza (108).

69. kuropatwa (Perdix perdix)

2022-04-27, PL, Biebrza (52).

70. kwiczoł (Turdus pilaris)

2022-01-31, PL, Model (403).

71. kwokacz (Tringa nebularia)

2022-08-12, PL, Płock (139).

72. lodówka (Clangula hyemalis)

2022-01-09, PL, Tama we Włocławku (16).

73. łabędź krzykliwy (Cygnus cygnus)

2022-01-31, PL, Model (5).

74. łabędź niemy (Cygnus olor)

2022-01-02, PL, Płock (3).

75. łęczak (Tringa glareola)

2022-04-28, PL, Biebrza (142).

76. łozówka (Acrocephalus palustris)

2022-05-03, PL, Dolina Słudwi i Przysowy (335).

77. łyska (Fulica atra)

2022-01-09, PL, Tama we Włocławku (82).

78. makolągwa (Linaria cannabina)

2022-04-27, PL, Biebrza (436).

79. mandarynka (Aix galericulata)

2022-02-27, PL, Warszawa park Skaryszewski (49).

80. markaczka (Melanitta nigra)

2022-01-28, PL, Władysławowo (22).

81. mazurek (Passer montanus)

2022-01-22, PL, Suserz (413).

82. mewa białogłowa (Larus cachinnans)

2022-04-14, PL, Skoki (175).

83. mewa czarnogłowa (Ichthyaetus melanocephalus)

2022-04-23, PL, Żwirownia Skoki (167).

84. mewa mała (Hydrocoloeus minutus)

2022-05-03, PL, Płock (163).

85. mewa siodłata (Larus marinus)

2022-01-09, PL, Tama we Włocławku (179).

86. mewa siwa (Larus canus)

2022-01-07, PL, Płock (169).

87. mewa srebrzysta (Larus argentatus)

2022-01-22, PL, Płock (172).

88. modraszka (Cyanistes caeruleus)

2022-01-07, PL, Płock (309).

89. muchołówka mała (Ficedula parva)

2022-04-29, PL, Puszcza Białowieska - Budy (381).

90. muchołówka szara (Muscicapa striata)

2022-05-01, PL, Płock (374).

91. muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca)

2022-04-29, PL, Puszcza Białowieska - Budy (382).

92. myszołów (Buteo buteo)

2022-01-09, PL, Ujście Skrwy (247).

93. nurogęś (Mergus merganser)

2022-01-02, PL, Płock (26).

94. ogorzałka (Aythya marila)

2022-01-27, PL, Hel (37).

95. ohar (Tadorna tadorna)

2022-05-01, PL, Płock (30).

96. oknówka (Delichon urbicum)

2022-05-03, PL, Dolina Słudwi i Przysowy (339).

97. perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus)

2022-01-26, PL, Mikoszewo (61).

98. perkoz rogaty (Podiceps auritus)

2022-01-26, PL, Mikoszewo (62).

99. perkozek (Tachybaptus ruficollis)

2022-09-03, PL, Płock (59).

100. piecuszek (Phylloscopus trochilus)

2022-04-23, PL, Krzewent (349).

101. piegża (Sylvia curruca)

2022-04-23, PL, Krzewent (359).

102. pierwiosnek (Phylloscopus collybita)

2022-04-14, PL, Skoki (351).

103. pleszka (Phoenicurus phoenicurus)

2022-05-01, PL, Płock (384).

104. pliszka siwa (Motacilla alba)

2022-04-14, PL, Skoki (428).

105. pliszka żółta (Motacilla flava)

2022-04-26, PL, Biebrza (425).

106. pluszcz (Cinclus cinclus)

2022-08-27, PL, Źródła Wisły (373).

107. płaskonos (Spatula clypeata)

2022-04-28, PL, Biebrza (40).

108. podróżniczek (Luscinia svecica)

2022-04-27, PL, Biebrza (379).

109. pokląskwa (Saxicola rubetra)

2022-04-26, PL, Biebrza (387).

110. potrzeszcz (Emberiza calandra)

2022-01-26, PL, Mościska - okolice (451).

111. potrzos (Emberiza schoeniclus)

2022-04-26, PL, Biebrza (457).

112. przepiórka (Coturnix coturnix)

2022-05-11, PL, Płock - Wesółka (50).

113. pustułka (Falco tinnunculus)

2022-01-12, PL, Płock Nowy Most (278).

114. puszczyk (Strix aluco)

2022-01-31, PL, Tuliska (257).

115. raniuszek (Aegithalos caudatus)

2022-01-12, PL, Płock Nowy Most (355).

116. remiz (Remiz pendulinus)

2022-04-27, PL, Biebrza (312).

117. rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus)

2022-05-03, PL, Dolina Słudwi i Przysowy (333).

118. rudzik (Erithacus rubecula)

2022-04-14, PL, Skoki (375).

119. rybitwa białoczelna (Sternula albifrons)

2022-05-04, PL, Płock (186).

120. rybitwa białoskrzydła (Chlidonias leucopterus)

2022-04-28, PL, Biebrza (189).

121. rybitwa białowąsa (Chlidonias hybrida)

2022-04-28, PL, Biebrza (187).

122. rybitwa czarna (Chlidonias niger)

2022-05-04, PL, Płock (188).

123. rybitwa rzeczna (Sterna hirundo)

2022-04-23, PL, Żwirownia Skoki (184).

124. rybitwa wielkodzioba (Hydroprogne caspia)

2022-08-23, PL, Płock (181).

125. rycyk (Limosa limosa)

2022-04-28, PL, Biebrza (110).

126. rzepołuch (Linaria flavirostris)

2022-01-19, PL, Płock Borowiczki (437).

127. sierpówka (Streptopelia decaocto)

2022-01-22, PL, Łuszczanów (69).

128. sieweczka obrożna (Charadrius hiaticula)

2022-08-17, PL, Płock (97).

129. siewka złota (Pluvialis apricaria)

2022-09-22, , Mikuszewo (93).

130. siewnica (Pluvialis squatarola)

2022-09-22, , Mikuszewo (92).

131. sikora uboga (Poecile palustris)

2022-01-19, PL, Płock Borowiczki (307).

132. skowronek (Alauda arvensis)

2022-02-24, PL, Model koło Pacyny (315).

133. słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos)

2022-05-03, PL, Dolina Słudwi i Przysowy (377).

134. słowik szary (Luscinia luscinia)

2022-05-05, PL, Płock (378).

135. sójka (Garrulus glandarius)

2022-01-07, PL, Płock (297).

136. sroka (Pica pica)

2022-01-02, PL, Płock (298).

137. srokosz (Lanius excubitor)

2022-01-22, PL, Kąty (293).

138. strumieniówka (Locustella fluviatilis)

2022-05-17, PL, Płock - Wesółka (325).

139. strzyżyk (Troglodytes troglodytes)

2022-04-29, PL, Puszcza Białowieska - Budy (370).

140. szczygieł (Carduelis carduelis)

2022-01-22, PL, Płock (444).

141. szlachar (Mergus serrator)

2022-01-27, PL, Hel (27).

142. szpak (Sturnus vulgaris)

2022-01-31, PL, Model (371).

143. śmieszka (Chroicocephalus ridibundus)

2022-01-02, PL, Płock (162).

144. śpiewak (Turdus philomelos)

2022-05-01, PL, Płock (399).

145. świstun (Mareca penelope)

2022-01-02, PL, Płock (43).

146. świstunka leśna (Phylloscopus sibilatrix)

2022-04-29, PL, Puszcza Białowieska - Budy (344).

147. trzciniak (Acrocephalus arundinaceus)

2022-05-03, PL, Dolina Słudwi i Przysowy (338).

148. trznadel (Emberiza citrinella)

2022-01-09, PL, okolice Dobrzynia (455).

149. uhla (Melanitta fusca)

2022-01-26, PL, Mikoszewo (20).

150. uszatka (Asio otus)

2022-01-09, PL, Kruszwica (255).

151. warzęcha (Platalea leucorodia)

2022-05-03, PL, Dolina Słudwi i Przysowy (215).

152. wilga (Oriolus oriolus)

2022-05-05, PL, Skoki (288).

153. wrona siwa (Corvus cornix)

2022-01-02, PL, Płock (304).

154. wróbel (Passer domesticus)

2022-01-22, PL, Gąbin (412).

155. zaganiacz (Hippolais icterina)

2022-05-10, PL, Płock (330).

156. zausznik (Podiceps nigricollis)

2022-04-28, PL, Biebrza (63).

157. zięba (Fringilla coelebs)

2022-01-11, PL, Brwilno (429).

158. zimorodek (Alcedo atthis)

2022-01-22, PL, Dzierżązna (275).

159. żołna (Merops apiaster)

2022-05-18, PL, woj. mazowieckie (273).

160. żuraw (Grus grus)

2022-01-09, PL, Tama we Włocławku (84).