Wielki rok 2022

Stan na 2022-01-22: 56 gat.


1. bażant (Phasianus colchicus)

2022-01-11, PL, Brwilno (51).

2. bielaczek (Mergellus albellus)

2022-01-09, PL, Ujście Skrwy (25).

3. bielik (Haliaeetus albicilla)

2022-01-09, PL, Ujście Skrwy (243).

4. bogatka (Parus major)

2022-01-07, PL, Płock (311).

5. cyraneczka (Anas crecca)

2022-01-07, PL, Płock (47).

6. czapla biała (Ardea alba)

2022-01-09, PL, Tama we Włocławku (213).

7. czapla siwa (Ardea cinerea)

2022-01-07, PL, Płock (211).

8. czyż (Spinus spinus)

2022-01-11, PL, Brwilno (447).

9. dzięcioł czarny (Dryocopus martius)

2022-01-07, PL, Płock (266).

10. dzięcioł duży (Dendrocopos major)

2022-01-11, PL, Brwilno (269).

11. dzięcioł zielony (Picus viridis)

2022-01-18, PL, Płock Nowy Most (265).

12. dzięciołek (Dryobates minor)

2022-01-11, PL, Brwilno (268).

13. dzwoniec (Chloris chloris)

2022-01-22, PL, Kąty (435).

14. gawron (Corvus frugilegus)

2022-01-02, PL, Płock (301).

15. gągoł (Bucephala clangula)

2022-01-07, PL, Płock (24).

16. gęgawa (Anser anser)

2022-01-07, PL, Płock (10).

17. gęś tundrowa (Anser serrirostris)

2022-01-02, PL, Płock (12).

18. gil (Pyrrhula pyrrhula)

2022-01-09, PL, Ujście Skrwy (434).

19. gołąb miejski (Columba livia forma urbana)

2022-01-01, PL, Płock (64).

20. grubodziób (Coccothraustes coccothraustes)

2022-01-18, PL, Płock Nowy Most (431).

21. kawka (Corvus monedula)

2022-01-02, PL, Płock (300).

22. kokoszka (Gallinula chloropus)

2022-01-02, PL, Płock (81).

23. kormoran (Phalacrocorax carbo)

2022-01-09, PL, Ujście Skrwy (220).

24. kos (Turdus merula)

2022-01-22, PL, Skrzeszewy (401).

25. kowalik (Sitta europaea)

2022-01-18, PL, Płock Nowy Most (366).

26. krogulec (Accipiter nisus)

2022-01-22, PL, Skrzeszewy (240).

27. kruk (Corvus corax)

2022-01-09, PL, Ujście Skrwy (302).

28. krzyżówka (Anas platyrhynchos)

2022-01-02, PL, Płock (45).

29. lodówka (Clangula hyemalis)

2022-01-09, PL, Tama we Włocławku (16).

30. łabędź niemy (Cygnus olor)

2022-01-02, PL, Płock (3).

31. łyska (Fulica atra)

2022-01-09, PL, Tama we Włocławku (82).

32. mazurek (Passer montanus)

2022-01-22, PL, Suserz (413).

33. mewa siodłata (Larus marinus)

2022-01-09, PL, Tama we Włocławku (179).

34. mewa siwa (Larus canus)

2022-01-07, PL, Płock (169).

35. mewa srebrzysta (Larus argentatus)

2022-01-22, PL, Płock (172).

36. modraszka (Cyanistes caeruleus)

2022-01-07, PL, Płock (309).

37. myszołów (Buteo buteo)

2022-01-09, PL, Ujście Skrwy (247).

38. nurogęś (Mergus merganser)

2022-01-02, PL, Płock (26).

39. pustułka (Falco tinnunculus)

2022-01-12, PL, Płock Nowy Most (278).

40. raniuszek (Aegithalos caudatus)

2022-01-12, PL, Płock Nowy Most (355).

41. rzepołuch (Linaria flavirostris)

2022-01-19, PL, Płock Borowiczki (437).

42. sierpówka (Streptopelia decaocto)

2022-01-22, PL, Łuszczanów (69).

43. sikora uboga (Poecile palustris)

2022-01-19, PL, Płock Borowiczki (307).

44. sójka (Garrulus glandarius)

2022-01-07, PL, Płock (297).

45. sroka (Pica pica)

2022-01-02, PL, Płock (298).

46. srokosz (Lanius excubitor)

2022-01-22, PL, Kąty (293).

47. szczygieł (Carduelis carduelis)

2022-01-22, PL, Płock (444).

48. śmieszka (Chroicocephalus ridibundus)

2022-01-02, PL, Płock (162).

49. świstun (Mareca penelope)

2022-01-02, PL, Płock (43).

50. trznadel (Emberiza citrinella)

2022-01-09, PL, okolice Dobrzynia (455).

51. uszatka (Asio otus)

2022-01-09, PL, Kruszwica (255).

52. wrona siwa (Corvus cornix)

2022-01-02, PL, Płock (304).

53. wróbel (Passer domesticus)

2022-01-22, PL, Gąbin (412).

54. zięba (Fringilla coelebs)

2022-01-11, PL, Brwilno (429).

55. zimorodek (Alcedo atthis)

2022-01-22, PL, Dzierżązna (275).

56. żuraw (Grus grus)

2022-01-09, PL, Tama we Włocławku (84).